1. Úvod
  1. Coloros s.r.o., so sídlom Južná trieda 17, 040 01 Košice, Slovensko, IČO: 36710903, DIČ:2022286464, IČ DPH: SK2022286464, sa zaväzuje chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb.
  2. Tieto pravidlá sa vzťahujú na prípady, keď sme správcami osobných údajov, teda keď určujeme účel a prostriedky spracovania osobných údajov.
  3. Pri prvej návšteve našej stránky vyžadujeme váš súhlas s používaním súborov cookies podľa týchto pravidiel.
  4. V týchto zásadách sa „my“, „nám“ a „náš“ vzťahuje na Coloros s.r.o.
 2. Ako používame osobné údaje
  1. Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:
   1. Údaje o používaní našich webových stránok a služieb, ako sú IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača a operačného systému.
   2. Údaje zverejnené na našich webových stránkach alebo využité pri poskytovaní služieb.
   3. Údaje zo žiadosti o cenovú ponuku, vrátane mien, e-mailov, telefónnych čísiel a detailov o projekte.
   4. Kontaktné údaje poskytnuté pri komunikácii s nami.
  2. Právnym základom našich spracovacích aktivít je súhlas, oprávnený záujem a plnenie zmluvných povinností.
 3. Poskytovanie údajov iným osobám
  1. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, okrem prípadov, keď je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na ochranu životne dôležitých záujmov.
 4. Medzinárodné prenosy
  1. Berieme na vedomie, že osobné údaje zverejnené na našich webových stránkach môžu byť dostupné cez internet po celom svete.
 5. Uchovávanie a mazanie údajov
  1. Uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
  2. Stanovili sme politiku uchovávania údajov s maximálnou dobu uchovania 10 rokov.
 6. Zmeny pravidiel
  1. Pravidlá môžeme aktualizovať a odporúčame vám pravidelne kontrolovať naše webové stránky kvôli aktualizáciám.
  2. O významných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
 7. Vaše práva
  1. Máte právo na prístup, opravu, vymazanie vašich údajov, ako aj právo na obmedzenie spracovania, námietky a prenos údajov.
  2. Môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom kontaktovania nás na adrese, telefonicky alebo e-mailom.
  1. nastaviť vaše preferencie pre cookies, nájdete v nastaveniach vášho prehliadača.
 8. Úradník pre ochranu údajov
  1. Kontaktné údaje nášho úradníka pre ochranu údajov: Richard Orosz, coloros@coloros.sk.